ตัดใจไม่ลง

ตลอดเวลา
่23 December, 2019
ทะเลสีดำ
่23 December, 2019

ตัดใจไม่ลง