กลับมาได้หรือเปล่า

Stay
่23 December, 2019
ก้อนหินก้อนนั้น
่23 December, 2019

กลับมาได้หรือเปล่า