สอนเล่นintro รอยยิ้มนักสู้-เสก โลโซ:Course Online FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

course 8 - เรียนรู้วิธีการเล่นFingerstyle จากบทเพลงอมตะ 1 เพลง 1 แทป สอนแบบ Step by step เพราะเพลงที่ดี คือ "บทเรียนที่ดีที่สุด"
เรียนทีละเพลง VIDEOสอน + TAB
่19 December, 2019
สอนวิธีคิดท่อนIntroแบบThe Eaglesด้วยMotif:Course Online FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】
่21 December, 2019

สอนเล่นintro รอยยิ้มนักสู้-เสก โลโซ:Course Online FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

Leave a Reply

Your email address will not be published.