สอนเล่นกีต้าร์-ง่ายเกินไป-The Sun:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

สอนกีตาร์-Always somewhere-Scorpions:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】
January 2, 2020
สอนกีตาร์:ตลอดเวลา-พงสิทธิ์ คำภีร์:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】
January 2, 2020

สอนเล่นกีต้าร์-ง่ายเกินไป-The Sun:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *