สอนกีตาร์:ตลอดเวลา-พงสิทธิ์ คำภีร์:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】
่2 January, 2020
5 ขั้นตอนการฝึกเล่นกีต้าร์ฟิงเกอร์สไตล์
5 ขั้นตอนการฝึกเล่นกีต้าร์ฟิงเกอร์สไตล์
่14 January, 2020

สอนกีตาร์-High Flyer-UFO:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

Leave a Reply

Your email address will not be published.