สอนกีตาร์:ตลอดเวลา-พงสิทธิ์ คำภีร์:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

สอนเล่นกีต้าร์-ง่ายเกินไป-The Sun:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】
่2 January, 2020
สอนกีตาร์-High Flyer-UFO:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】
่2 January, 2020

สอนกีตาร์:ตลอดเวลา-พงสิทธิ์ คำภีร์:FINGERSTYLE【ฟิงเกอร์สไตล์】

Leave a Reply

Your email address will not be published.